ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
>> บันทึกข้อความ
ค้นหาบันทึกข้อความ
:
ค้นหา                          ค้นหาแบบมีเงื่อนไข
แสดง  4  รายการ
ภาพ
เลขทะเบียน
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1
ศก 0001/1
9 ต.ค. 63
รพ.สต.ทดสอบ 1
นวก.
ทดสอบการส่งจาก รพ.สต. ถึง สสอ.
4
ศก 0001/4
9 ต.ค. 63
รพ.สต.ทดสอบ 1
สสอ.
ทอสอบการส่งหนังสือ รพ.สต. ถึง สสอ. รอบที่ 2
5
ศก 0009/5
9 ต.ค. 63
ทดสอบ
เจ้ไก่
ทดสอบการส่งครั้งที่ 4
6
ศก 0009/6
9 ต.ค. 63
ทดสอบ
ทดสอบการส่งครั้งที่ 5
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
- มีไฟล์ภาพแนบมากับเอกสาร
 
   
หน้าที่    
[  1  ]
Version 2.3.0.20220822.225317 Ministry of Public Health. All rights reserved.