ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
เศรษฐกิจสุขภาพ
56. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานท
   Update : 13/09/2564
สมุนไพรกัญชา กัญชง
สุขภาพดีวิถีใหม่
17.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy
   Update : 24/08/2564
17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street F
   Update : 24/08/2564
COVID-19
15. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถาน
   Update : 13/09/2564
27. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคต
   Update : 13/09/2564
บริการก้าวหน้า
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
ธรรมาภิบาล
63. ร้อยละของส่วนราชการและหน่ว
   Update : 02/09/2564